Kommande föreläsningar


Onsdag 25 oktober, kl. 18.30-20.00

”Det värdefulla värdet – finns moraliska värden oberoende av oss eller är de bara uttryck för våra känslor?”

Kjell MacDowall

Plats: Almedalsbibliotekets hörsal


Onsdag 29 november, kl. 18.30-20.00

”Hur barn inom Jehovas vittnen indoktrineras – konsekvenser vid inträde och utträde.”

Krister Weber

Plats: Almedalsbibliotekets hörsal
Medlemsmöten


Lördag 21 oktober, kl. 13.00-15.00

Krister Weber om boken ”Anfallskrigens argument – konsten att rättfärdiga våld, av Ove Bring.”

Krister Weber

Plats: Langska Huset


Lördag 25 november, kl. 13.00-15.00

Ämne öppet

Plats: Langska Huset
Humanisterna Gotland

- Vår livsåskådning bygger på förnuft och vetenskap.

Humanisterna är en bred, global rörelse med hundratals föreningar över hela världen.
Humanisterna värnar om det sekulära samhället och åtskillnaden mellan religion och politik.
Vi strävar efter att de mänskliga rättigheterna skall vara överordnade religiösa dogmer och värderingar.

Vi tror att världen styrs av naturliga krafter snarare än övernaturliga.

- Vad tror du?

Vi tror att godhet kommer inifrån snarare än ovanifrån.

- Vad tror du?

Tillsammans tar vi ansvar för ett sekulärt samhälle som ger individen frihet att välja sin tro.

- Håller du med?

Vi tror på etik, demokrati och medmänsklighet.

- Vad tror du på?

Vi främjar kunskap, valfrihet och respekt för alla människor.

- Håller du med?
Vill du bli medlem?

Skicka då dina kontaktuppgifter till anne@voncorswant.se
Namn | Adress | E-post | Mobilnummer 10 siffror | Födelse YYYY-MM-DD

Välkommen som medlem.