Kommande föreläsningar


Onsdag 22 mars, kl. 18.30-20.00

”Klimatförändring och resiliens – förmågan till förnyelse”

Professor John Norberg

Plats: Almedalsbibliotekets hörsal


Onsdag 26 april, kl. 18.30-20.00

”Häxprocessernas historia: Hur våra förfäder institutionaliserade sin ondska och avrättade 35 000 människor - huvudsakligen kvinnor - för brott som inte existerade”

Professor Dick Harrison

Plats: Almedalsbibliotekets hörsal


Onsdag 31 maj, kl. 18.30-20.00

Information om föreläsare kommer
Humanisterna Gotland

- Vår livsåskådning bygger på förnuft och vetenskap.

Humanisterna är en bred, global rörelse med hundratals föreningar över hela världen.
Humanisterna värnar om det sekulära samhället och åtskillnaden mellan religion och politik.
Vi strävar efter att de mänskliga rättigheterna skall vara överordnade religiösa dogmer och värderingar.

Vi tror att världen styrs av naturliga krafter snarare än övernaturliga.

- Vad tror du?

Vi tror att godhet kommer inifrån snarare än ovanifrån.

- Vad tror du?

Vi tror på sånt det finns förnuftiga skäl att tro på.

- Vad tror du?

Vi vill inte att sam-hällets värderingar och religion blandas samman.

- Vad vill du?

Vi tror på det goda i människan.

- Vad tror du på?


Vill du bli medlem?

Skicka då dina kontaktuppgifter till anne@voncorswant.se
Namn | Adress | E-post | Mobilnummer 10 siffror | Födelse YYYY-MM-DD

Välkommen som medlem.