Föreläsningar

Alla med fri entré


Onsdag 22 augusti, kl. 18:30

PC JERSILD: Den moderna döden.

Plats: S:t Hansskolans aula

Onsdag 5 september, kl. 18:30

Prof GUNNAR BERG: Skolan - en marknadsplats?

Plats: Hörsalen Almedalsbiblioteket

Onsdag 19 september, kl. 18:30

HÅKAN NESSER: Livet, döden och De vänsterhäntas förening.

Plats: Hörsalen Almedalsbiblioteket

Onsdag 10 oktober, kl. 18:30

CRISTINA RIBEIRO: Bergman och Gud - var han 'den protestantiske ateisten’?

Plats: Hörsalen Almedalsbiblioteket

Onsdag 24 oktober, kl. 18:30

OMAR MAKRAM: Kan religiös omskärelse av pojkar tillåtas?

Plats: Hörsalen Almedalsbiblioteket

Måndag 3 december, kl. 18:30

THOMAS SUNDSTRÖM: Universum är stort men Gud är tyst.

Plats: Hörsalen Almedalsbiblioteket


Humanisterna Gotland

- Vår livsåskådning bygger på förnuft och vetenskap.

Humanisterna är en bred, global rörelse med hundratals föreningar över hela världen.
Humanisterna värnar om det sekulära samhället och åtskillnaden mellan religion och politik.
Vi strävar efter att de mänskliga rättigheterna skall vara överordnade religiösa dogmer och värderingar.

Aktuellt:

Program för Humanisterna hösten/vintern 2018 släppt!

Vi tror att världen styrs av naturliga krafter snarare än övernaturliga.

- Vad tror du?

Vi tror att godhet kommer inifrån snarare än ovanifrån.

- Vad tror du?

Vi tror på sånt det finns förnuftiga skäl att tro på.

- Vad tror du?

Vi vill inte att sam-hällets värderingar och religion blandas samman.

- Vad vill du?

Vi tror på det goda i människan.

- Vad tror du på?


Vill du bli medlem?

Klicka här för att registrera dig på Humanisternas webbsida.