Föreläsningar
Onsdag 28 oktober, kl. 18:30-20:00

”50 år som Jehovas Vittne - erfarenheter före och efter uppbrottet.”

Krister Weber

Plats: Almedalsbibliotekets hörsal


Onsdag 11 november, kl. 18:30-20:00

”Vad händer med barnen i familjer där våld förekommer??”

Li Grebäck, Trots Kvinnojour

Plats: Almedalsbibliotekets hörsal


Onsdag 25 november, kl. 18:30-20:00

”Kristen och sekulär andlighet - vad förenar och vad skiljer?”

Samtal mellan Astrid Wretmark & Staffan Bergström

Plats: Almedalsbibliotekets hörsal


Onsdag 9 december, kl. 18:30-20:00

”Vad är humanism?”

David Rönngard, ordförande Riksförbundet Humanisterna

Plats: Almedalsbibliotekets hörsal
Humanisterna Gotland

- Vår livsåskådning bygger på förnuft och vetenskap.

Humanisterna är en bred, global rörelse med hundratals föreningar över hela världen.
Humanisterna värnar om det sekulära samhället och åtskillnaden mellan religion och politik.
Vi strävar efter att de mänskliga rättigheterna skall vara överordnade religiösa dogmer och värderingar.

Aktuellt:

Program för Humanisterna 2020 släppt!

Vi tror att världen styrs av naturliga krafter snarare än övernaturliga.

- Vad tror du?

Vi tror att godhet kommer inifrån snarare än ovanifrån.

- Vad tror du?

Vi tror på sånt det finns förnuftiga skäl att tro på.

- Vad tror du?

Vi vill inte att sam-hällets värderingar och religion blandas samman.

- Vad vill du?

Vi tror på det goda i människan.

- Vad tror du på?


Vill du bli medlem?

Klicka här för att skicka mail till oss.