Föreläsningar
Onsdag 29 april, kl. 18:30-20:00

”Hur helig är den fria konkurrensen?”

Mikael Mellqvist, Lagman vid Gotlands tingsrätt

Plats: Almedalsbibliotekets hörsal


Onsdag 13 maj, kl. 19:00-20:30

”Muslim och humanist – hur går det ihop?”

Amin Gohari & Kaniz Moradi, studerande

Plats: Almedalsbibliotekets foajé
Humanisterna Gotland

- Vår livsåskådning bygger på förnuft och vetenskap.

Humanisterna är en bred, global rörelse med hundratals föreningar över hela världen.
Humanisterna värnar om det sekulära samhället och åtskillnaden mellan religion och politik.
Vi strävar efter att de mänskliga rättigheterna skall vara överordnade religiösa dogmer och värderingar.

Aktuellt:

Program för Humanisterna 2020 släppt!

Vi tror att världen styrs av naturliga krafter snarare än övernaturliga.

- Vad tror du?

Vi tror att godhet kommer inifrån snarare än ovanifrån.

- Vad tror du?

Vi tror på sånt det finns förnuftiga skäl att tro på.

- Vad tror du?

Vi vill inte att sam-hällets värderingar och religion blandas samman.

- Vad vill du?

Vi tror på det goda i människan.

- Vad tror du på?


Vill du bli medlem?

Klicka här för att skicka mail till oss.