Föreläsningar

Alla med fri entré


Onsdag 10 april, kl. 18:30

BENGT WESTERBERG: Har vi verkligen råd med LSS och personlig assistans?

Plats: Almedalsbiblioteket

Onsdag 2 maj, kl. 18:30

ANNA BERGSTRÖM: Humanistisk konfirmation

Plats: Almedalsbiblioteket


Vi tror på sånt det finns förnuftiga skäl att tro på.

- Vad tror du?

Ceremonier

Humanisterna vill ta tillvara människors behov av traditioner och ceremonier för att skapa gemenskap och högtid. Särskilt märks dessa behov i avgörande skeden i livet, som födelse, vuxenblivande, val av livskamrat och när någon närstående avlider. Humanisterna vill medverka till att möta dessa behov, så att människor utan religiös tro kan hålla högtider och ceremonier under ärliga och värdiga former.

Humanisterna utbildar officianter för att kunna ge en allt bättre ceremoniservice (barnvälkomnande, vigsel och begravning) till alla som önskar icke-religiösa ceremonier. Idag har vi ett 20-tal aktiva officianter spridda över Sverige.- Vår livsåskådning bygger
på förnuft och vetenskap.Vill du bli medlem?

Klicka här för att registrera dig på Humanisternas webbsida.