Föreläsningar

Alla med fri entré


Onsdag 10 april, kl. 18:30

BENGT WESTERBERG: Har vi verkligen råd med LSS och personlig assistans?

Plats: Almedalsbiblioteket

Onsdag 2 maj, kl. 18:30

ANNA BERGSTRÖM: Humanistisk konfirmation

Plats: Almedalsbiblioteket


Vi tror att världen styrs av naturliga krafter snarare än övernaturliga.

- Vad tror du?

Styrelsen för Humanisterna Gotland


Ordförande:
Birgitta Wingsjö Bergström

Sekreterare:
Martin Helldén

Kassör:
Anne von Corswant

Ledamöter:
Staffan Bergström, Hans Dahlquist och Uno von Corswant

Suppleant:
Sofie Thored

Revisorer:
Pauli Eile och Gerd Silk

Valberedning:
Birgitta Svensk och Kristina Wirdemark


- Vår livsåskådning bygger
på förnuft och vetenskap.Vill du bli medlem?

Klicka här för att registrera dig på Humanisternas webbsida.