Föreläsningar
Alla våra föredag är av kända skäl tillsvidare inställda!Vi tror att världen styrs av naturliga krafter snarare än övernaturliga.

- Vad tror du?

Styrelsen för Humanisterna Gotland


Ordförande:
Birgitta Wingsjö Bergström

Sekreterare:
Martin Helldén

Kassör:
Anne von Corswant

Ledamöter:
Malin Plaenge, Staffan Bergström och Uno von Corswant

Suppleant:
Hans Dahlquist

Revisorer:
Krister Weber och Håkan Thorngren- Vår livsåskådning bygger
på förnuft och vetenskap.Vill du bli medlem?

Klicka här och fyll i dina kontaktuppgifter och skicka mailet till oss.

Välkommen som medlem.