Föreläsningar

Alla med fri entré


Onsdag 10 oktober, kl. 18:30

CRISTINA RIBEIRO: Bergman och Gud - var han 'den protestantiske ateisten’?

Plats: Hörsalen Almedalsbiblioteket

Onsdag 24 oktober, kl. 18:30

OMAR MAKRAM: Kan religiös omskärelse av pojkar tillåtas?

Plats: Hörsalen Almedalsbiblioteket

Måndag 3 december, kl. 18:30

THOMAS SUNDSTRÖM: Universum är stort men Gud är tyst.

Plats: Hörsalen Almedalsbiblioteket


Vi tror att världen styrs av naturliga krafter snarare än övernaturliga.

- Vad tror du?

Styrelsen för Humanisterna Gotland


Ordförande:
Birgitta Wingsjö Bergström

Sekreterare:
Martin Helldén

Kassör:
Anne von Corswant

Ledamöter:
Staffan Bergström, Hans Dahlquist och Uno von Corswant

Suppleant:
Sofie Thored

Revisorer:
Pauli Eile och Gerd Silk

Valberedning:
Birgitta Svensk och Kristina Wirdemark


- Vår livsåskådning bygger
på förnuft och vetenskap.Vill du bli medlem?

Klicka här för att registrera dig på Humanisternas webbsida.