Föreläsningar

Alla med fri entré


Onsdag 4 april, kl. 18:30

Förf PC Jersild: Den moderna döden.

Plats: Hörsalen Almedalsbiblioteket

Torsdag 19 april, kl. 18:30

Dr Thomas Holm: Operation Smile - vara med och ge barn ett leende i gåva.

Plats: Hörsalen Almedalsbiblioteket

Fredag 27 april, kl. 18:45

Anders Pettersson (ECPAT): Barnsexhandeln i Sverige och i världen

Plats: Hörsalen Almedalsbiblioteket

Torsdag 3 maj, kl. 18:30

Prof Jan Gustafsson: Barns tillväxt - ett globalt mått på fysisk och psykisk hälsa.

Plats: Solbergaskolans aula


Vi tror att världen styrs av naturliga krafter snarare än övernaturliga.

- Vad tror du?

Styrelsen för Humanisterna Gotland


Ordförande:
Birgitta Wingsjö Bergström

Sekreterare:
Martin Helldén

Kassör:
Anne von Corswant

Ledamöter:
Staffan Bergström, Hans Dahlquist och Uno von Corswant

Suppleant:
Sofie Thored

Revisorer:
Pauli Eile och Gerd Silk

Valberedning:
Birgitta Svensk och Kristina Wirdemark


- Vår livsåskådning bygger
på förnuft och vetenskap.Vill du bli medlem?

Klicka här för att registrera dig på Humanisternas webbsida.