Kommande föreläsningar


Onsdag 28 februari, kl. 18.30-20.00

”Frivillig dödshjälp – bödelsjobb eller empatihandling? Skall läkare straffas med yrkesförbud?”

Staffan Bergström

Plats: Almedalsbibliotekets hörsal


Onsdag 13 mars, kl. 18.30-20.00

”Rädda de gotländska vikarna!”

Kenneth Challis

Plats: Almedalsbibliotekets hörsal


Onsdag 24 april, kl. 18.30-20.00

”Globala rättigheter inom sexuell och reproduktiv hälsa – Bättre för världens kvinnor.”

Jerker Liljestrand

Plats: Almedalsbibliotekets hörsal


Onsdag 22 maj, kl. 18.30-20.00

”Barnmisshandel ifrågasatt – kontroversen om skakvåld av spädbarn.”

Niels Lynöe

Plats: Almedalsbibliotekets hörsal
Medlemsmöten


Vårens medlemsmöten blir diskussion kring ett aktuellt tema, vilket bestäms och annonseras strax innan mötesdatum. Moderator Malin Plaenge.

Var: Langska huset, Kopparsviksgatan 7 i Visby.

När: kl 13:00-15:00 den 24/2 och den 27/4Opinionsbildning

Humanisterna Gotland är en lokal avdelning till Humanisterna Riks (se länk). Föreningen bildades 2011. Totalt finns det hundratals föreningar över hela världen. I Sverige finns det tolv. Humanisterna värnar om det sekulära samhället och åtskillnaden mellan religion och politik.

Vi strävar efter att mänskliga rättigheter skall vara överordnade religiösa dogmer och värderingar.- Vår livsåskådning
utgår från människan.Vill du bli medlem?

Skicka då dina kontaktuppgifter till anne@voncorswant.se
Namn | Adress | E-post | Mobilnummer 10 siffror | Födelse YYYY-MM-DD

Välkommen som medlem.