Kommande föreläsningar


Onsdag 25 oktober, kl. 18.30-20.00

”Det värdefulla värdet – finns moraliska värden oberoende av oss eller är de bara uttryck för våra känslor?”

Kjell MacDowall

Plats: Almedalsbibliotekets hörsal


Onsdag 29 november, kl. 18.30-20.00

”Hur barn inom Jehovas vittnen indoktrineras – konsekvenser vid inträde och utträde.”

Krister Weber

Plats: Almedalsbibliotekets hörsal
Medlemsmöten


Lördag 21 oktober, kl. 13.00-15.00

Krister Weber om boken ”Anfallskrigens argument – konsten att rättfärdiga våld, av Ove Bring.”

Krister Weber

Plats: Langska Huset


Lördag 25 november, kl. 13.00-15.00

Ämne öppet

Plats: Langska Huset
Opinionsbildning

Humanisterna Gotland är en lokal avdelning till Humanisterna Riks (se länk). Föreningen bildades 2011. Totalt finns det hundratals föreningar över hela världen. I Sverige finns det tolv. Humanisterna värnar om det sekulära samhället och åtskillnaden mellan religion och politik.

Vi strävar efter att mänskliga rättigheter skall vara överordnade religiösa dogmer och värderingar.- Vår livsåskådning
utgår från människan.Vill du bli medlem?

Skicka då dina kontaktuppgifter till anne@voncorswant.se
Namn | Adress | E-post | Mobilnummer 10 siffror | Födelse YYYY-MM-DD

Välkommen som medlem.