Föreläsningar

Alla med fri entré


Onsdag 10 april, kl. 18:30

BENGT WESTERBERG: Har vi verkligen råd med LSS och personlig assistans?

Plats: Almedalsbiblioteket

Onsdag 2 maj, kl. 18:30

ANNA BERGSTRÖM: Humanistisk konfirmation

Plats: Almedalsbiblioteket


Vi tror att godhet kommer inifrån snarare än ovanifrån.

- Vad tror du?

Opinionsbildning

Humanisterna Gotland är en lokal avdelning till Humanisterna Riks (se länk). Föreningen bildades 2011. Totalt finns det hundratals föreningar över hela landet. I Sverige finns det tolv. Humanisterna värnar om det sekulära samhället och åtskillnaden mellan religion och politik.

Vi strävar efter att mänskliga rättigheter skall vara överordnade religiösa dogmer och värderingar.- Vår livsåskådning bygger
på förnuft och vetenskap.Vill du bli medlem?

Klicka här för att registrera dig på Humanisternas webbsida.