Föreläsningar

Alla med fri entré


Onsdag 22 augusti, kl. 18:30

PC JERSILD: Den moderna döden.

Plats: S:t Hansskolans aula

Onsdag 5 september, kl. 18:30

Prof GUNNAR BERG: Skolan - en marknadsplats?

Plats: Hörsalen Almedalsbiblioteket

Onsdag 19 september, kl. 18:30

HÅKAN NESSER: Livet, döden och De vänsterhäntas förening.

Plats: Hörsalen Almedalsbiblioteket

Onsdag 10 oktober, kl. 18:30

CRISTINA RIBEIRO: Bergman och Gud - var han 'den protestantiske ateisten’?

Plats: Hörsalen Almedalsbiblioteket

Onsdag 24 oktober, kl. 18:30

OMAR MAKRAM: Kan religiös omskärelse av pojkar tillåtas?

Plats: Hörsalen Almedalsbiblioteket

Måndag 3 december, kl. 18:30

THOMAS SUNDSTRÖM: Universum är stort men Gud är tyst.

Plats: Hörsalen Almedalsbiblioteket


Vi tror att godhet kommer inifrån snarare än ovanifrån.

- Vad tror du?

Opinionsbildning

Humanisterna Gotland är en lokal avdelning till Humanisterna Riks (se länk). Föreningen bildades 2011. Totalt finns det hundratals föreningar över hela landet. I Sverige finns det tolv. Humanisterna värnar om det sekulära samhället och åtskillnaden mellan religion och politik.

Vi strävar efter att mänskliga rättigheter skall vara överordnade religiösa dogmer och värderingar.- Vår livsåskådning bygger
på förnuft och vetenskap.Vill du bli medlem?

Klicka här för att registrera dig på Humanisternas webbsida.