Kommande föreläsningar


Onsdag 25 oktober, kl. 18.30-20.00

”Det värdefulla värdet – finns moraliska värden oberoende av oss eller är de bara uttryck för våra känslor?”

Kjell MacDowall

Plats: Almedalsbibliotekets hörsal


Onsdag 29 november, kl. 18.30-20.00

”Hur barn inom Jehovas vittnen indoktrineras – konsekvenser vid inträde och utträde.”

Krister Weber

Plats: Almedalsbibliotekets hörsal
Medlemsmöten


Lördag 21 oktober, kl. 13.00-15.00

Krister Weber om boken ”Anfallskrigens argument – konsten att rättfärdiga våld, av Ove Bring.”

Krister Weber

Plats: Langska Huset


Lördag 25 november, kl. 13.00-15.00

Ämne öppet

Plats: Langska Huset
Historik

Förbundet bildades 1979 under namnet Human-Etiska Förbundet i Sverige men bytte namn 1999. Grundaren och förste ordförande var advokaten och före detta professor i förvaltningsrätt vid Buenos Aires Universitet José Manuel Fernández Santana. Filosofen Ingemar Hedenius (som skrev ett utkast till förbundets stadgar) och författaren Per Anders Fogelström blev hedersmedlemmar en liten tid efter bildandet.

I Sverige bildades förbundet 1999 i Stockholm. I hela landet finns det cirka 5.500 medlemmar.

På Gotlands startades en lokalavdelning 2011.- Vår livsåskådning
utgår från människan.Vill du bli medlem?

Skicka då dina kontaktuppgifter till anne@voncorswant.se
Namn | Adress | E-post | Mobilnummer 10 siffror | Födelse YYYY-MM-DD

Välkommen som medlem.