Kommande föreläsningar


Onsdag 22 mars, kl. 18.30-20.00

”Klimatförändring och resiliens – förmågan till förnyelse”

Professor John Norberg

Plats: Almedalsbibliotekets hörsal


Onsdag 26 april, kl. 18.30-20.00

”Häxprocessernas historia: Hur våra förfäder institutionaliserade sin ondska och avrättade 35 000 människor - huvudsakligen kvinnor - för brott som inte existerade”

Professor Dick Harrison

Plats: Almedalsbibliotekets hörsal


Onsdag 31 maj, kl. 18.30-20.00

Information om föreläsare kommer
Vi vill inte att sam-hällets värderingar och religion blandas samman.

- Vad vill du?

Historik

Förbundet bildades 1979 under namnet Human-Etiska Förbundet i Sverige men bytte namn 1999. Grundaren och förste ordförande var advokaten och före detta professor i förvaltningsrätt vid Buenos Aires Universitet José Manuel Fernández Santana. Filosofen Ingemar Hedenius (som skrev ett utkast till förbundets stadgar) och författaren Per Anders Fogelström blev hedersmedlemmar en liten tid efter bildandet.

I Sverige bildades förbundet 1999 i Stockholm. I hela landet finns det cirka 5.500 medlemmar.

På Gotlands startades en lokalavdelning 2011.- Vår livsåskådning bygger
på förnuft och vetenskap.Vill du bli medlem?

Skicka då dina kontaktuppgifter till anne@voncorswant.se
Namn | Adress | E-post | Mobilnummer 10 siffror | Födelse YYYY-MM-DD

Välkommen som medlem.